NJOFTIM PUBLIK

Fillimi procesit të pranimit të kërkesave për kompensimin e pronarëve të pasurive të paluajtshme, që preken nga ndërtimet informale, gjeneralitetet dhe të dhënat e të cilëve janë sipas VKM Nr. 892, datë 18.11.2020.

NJOFTIM PUBLIK Read More »